یه مشت حرفهای نگفته. . .

 
نویسنده : هدی خانم - ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢٤
 

نه!!!

هدی داد نزن!

نه. اینجوری خوبه؟

مواظب کارات باش!

به تو چه؟

با ادب باش!

به شما چه؟!

                                            ــــــــــــــــــــــ

همه چیز که نمی شه پر باشه از عیب و ایراد! پس معنی زیبایی دوست داشتن پیش تو چیه؟ /... راستی اینه ات رو چه جوری تحمل می کنی؟

                                            ــــــــــــــــــــــ

-یه خواب خیلی قشنگ دیدم!خوابی که زیباییش حد نداشت!...اما وحشت کرده بودم.نمی دونم چرا؟

-خواب چه کسی رو دیدی؟

-تو.

                                           ــــــــــــــــــــــ

رنگت پریده...چی می گن.رنگ دیوار شدی .دیوار اتاقم رو نگاه کردم محض اطمینان!کاغذ دیواریم ابیه...

                                           ــــــــــــــــــــــ

فکر می کرد دوست دارم های من همانند نوشته های چرک نویس بی ارزشند!کلماتی که به راحتی نوشته و بعد خط می خورند و در اخر مچاله شده ته سطل گم می شوند.گفتم چقدر ساده ای! دوست دارم های من فقط حرفه...بی ارزش تر از اون که روی کاغذ نوشته بشن!

                                           ــــــــــــــــــــــ

گفتم اه چقدر به خودت تلقین می کنی!خوشبین باش!  در پاسخم همانند فروغ گفت **اه من بسیار خوشبختم**

 


 
comment نظرات ()