یه مشت حرفهای نگفته. . .

اخی...چقدر دلم برات تنگ شده!
نویسنده : هدی خانم - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢٤
 

دستش رو مشت کرد و کوبوند روی میز: زندگی اینه! که ازاد باشی! هرچیزی خواستی بخونی! بگی! حق انتخاب داشته باشی! نترسی! اروم باشی...

بعد سرش رو تکون داد طوری که انگار می خواست افکارش رو لحظه ای فراموش کنه: اره.زندگی یعنی عشق بدون دلهره. یعنی ایمان. زندگی اینه...

+ می گفت: هدی من ازهرچی دین متنفر بودم.می فهمی؟!! تو مراکش ما رو ساعت 4صبح از خواب بیدار می کردن سوره ی الرحمان رو حفظ کنیم! بعد تازه وقتی خوشحال می رفتی مدرسه...سرکلاس چوب معلم رو که می دیدی همه ی سوره یادت می رفت.(...)

اونقدر می زد روی دستام که می سوختند.بعد از شدت درد گریه می کردم.اشکهام که می ریخت روی دستام...اشکهای گرمم...احساس ارامش می کردم! اینطوری به ما دین رو اموختن و اینها باعث تنفرمون شدند.هدی...متنفر شدم!کور نه!

(...)تحقیق کردم.به خیلی چیزا رسیدم.اینطوری شد که من معلم دینی شدم!اونم تو یه کشور خارجی!!

                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادمه سال پیش یه معلم ریاضی داشتیم خیلی...چی می گن...خیلی...

معلم ریاضی: گفتم تو کلاس اهنگ گوش نده!(بعد با یه حرکت وحشیانه به طرف سر حمله ور شد و گوشی ها رو از دور گردنش کشید) پسر از صندلی افتاد...

از فرصت استفاده کرد و دستش رو برد توی جیب کت معلم و کیف پول رو با یه حرکت بیرون اورد و اون رو توی جامیزی جاداد.

شاید 4ثانیه طول کشید.شایدم کمتر!

معلم هیچی حس نکرد.بقیه هم با سکوتشون پسرک رو تشویق کردند. فقط من از تعجب فکم به زمین رسیده بود!!

                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــ

به خیالم قرار بود مرا ببوسی...قرار بود در اغوشم بگیری و خیلی عهدهای دیگر... که با... با خودم بسته بودم.

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با هر کاری می تونی دل کسی رو بشکونی.اما دل خودت یه بار خورد می شه و میشکنه... وقتی خجالت بکشی از کاری که نباید می کردی!!

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیگر تقصیر خودم است! ازبس به کارهایم بلندبلند خندیدم...دیوانه صدایم می کنند!

 

 

 


 
comment نظرات ()